Αποτελέσματα για την προκήρυξη πρόσληψης πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Ο Δήμος Διονύσου ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προκήρυξης πρόσληψης, επτά (7) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση του Προγράμματος «Άθληση για Όλους 2016-2017» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων, στο Τμήμα Προσωπικού στο Κεντρικό Δημαρχείο (Λ. Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1) μέχρι και τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017.