ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ παραιτήθηκε και δεν θα προσέρχεται στο δημοτικό πολυιατρείο μέχρι νεωτέρας ειδοποιήσεως.