Διαγωνισμός για την ασφάλιση μεταφορικών μέσων Δήμου Διονύσου για το 2017