Εκδήλωση για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη Αττική

Η «Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου» (ΔΑΔΙΟΝ) σας προσκαλεί στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου και ώρα 19.00 στο Πνευματικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου (Πεντζερίδου 3) με θέμα: «Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής, Εντεταλμένος σε θέματα περιβάλλοντος.
Μπιζά Αφροδίτη, Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)
Μπιλίνης Χαράλαμπος, μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης.

Μετά το τέλος των ομιλιών, θα ακολουθήσει συζήτηση.