7η συνεδρίαση ΕΠΖ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..22/09/2011..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ..29824...
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Αριθμός Συνεδρίασης: (7)2011
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01.
Πληροφορίες: κ. Κυριακούλη Ελευθερία
Τηλ.:213.2030600, 213.2030639..

Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..7η/2011.. Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στην Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου αρ.01, την ..23η Σεπτεμβρίου 2011.. ημέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..18:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό Θέμα:

ΘΕΜΑ 1ο : «Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στην ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Τεχνικά Έργα, αξιοποίηση ΑΠΕ & Εξοικονόμηση Ενέργειας σε σχολεία του Δήμου Διονύσου»
Απόφαση

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, προκειμένου να υποβληθεί πρόταση στην ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ για τη χρηματοδότηση της πράξης «Τεχνικά Έργα, αξιοποίηση ΑΠΕ & Εξοικονόμηση Ενέργειας σε σχολεία του Δήμου Διονύσου» στον άξονα προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», η υποβολή της οποίας έχει ημερομηνία λήξης 30-9-2011.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παππάς Νικόλαος
Αντιδήμαρχος

AttachmentSize
apof_epz_2011_11.pdf204.1 KB