ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Συμβουλευτική & Ψυχολογική Υπηρεσία Δήμου Διονύσου προσκαλεί όσους και όσες επιθυμούν να συμμετέχουν σε Σχολή Γονέων, η οποία θα ξεκινήσει την 1η Δευτέρα του Νοεμβρίου, με την προϋπόθεση ότι θα συγκεντρωθούν 8-10 άτομα κατ΄ελάχιστον. Οι συναντήσεις θα λαμβάνουν χώρα στο Συμβουλευτικό Κέντρο (Πλατεία Δημοκρατίας 10) ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30- 13.00.

Δηλώσεις συμμετοχής: Δευτέρα- Παρασκευή 9.00- 12.00 ή με μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή 2108141751 ή με e-mail στο psychologos@dionysos.gr