Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου στο Κλειστό Γυμναστήριο της ΔΚ Αγίου Στεφάνου, Δήμου Διονύσου» προϋπολογισμού 37.820, 00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Σχετικά έγγραφα: