9η συνεδρίαση ΔΚ Άνοιξης 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ
Οδός Κανάρη αρ.3
Tηλ.2132139800, 210814021, 2108140286 ΦΑΞ:2108142421
Άνοιξη 12/9/2011
Αρ.πρωτ.:123456

Συνεδρίαση:9η

Προς: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης
κ. κ.:
1. Τσιλιγκίρη Μιχάλη
2. Μανώλογλου Χρύσα
3. Ζώτου Βασιλική
4. Σοφούλη Ευαγγελία

Κοιν:
1. Γραμματέα Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
2. κο Σπηλιώτη Σπύρο, Αντιδήμαρχο Άνοιξης
3. Πίνακα ανακοινώσεων με αποδεικτικό.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 §1 & 2 του Ν. 3852/2010 «Σύγκλιση του Συμβουλίου Τοπικής και Δημοτικής Κοινότητας» καλεί τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης στην συνεδρίαση που θα γίνει στις 15/9/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18,30 στο Δημοτικό γραφείο Άνοιξης Κανάρη 3, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:Επισκευή των κυβόλιθων της Κεντρικής Πλατείας της
Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης
Απόφαση

1ο Γνωμοδότηση περί παροχής ή μη υδροδότησης στον κο Καμπύλη Ιωάννη.
Εισήγηση
Απόφαση

2ο Κυκλοφοριακή μελέτη για την οδό Ι. Βουτσέλη
Εισήγηση
Απόφαση

3ο Προέγκριση ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΟΥΖΕΡΙ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ του Σπυριδάκου
Ευάγγελου με διακριτικό τίτλο «ΤΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΤΟΥ ΛΙΧΟΥΔΗ»
Εισήγηση
Απόφαση

4ο Διάνοιξη των οδών Αναχωρητών και Υακίνθου.
Εισήγηση
Απόφαση

5ο Επίλυση προβλημάτων με την καταμέτρηση του νερού.
Εισήγηση
Απόφαση

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης
του Δήμου Διονύσου

Θεοφίλου Σπυρίδων
Δικηγόρος

AttachmentSize
eis_anoixi_09_01.pdf243.05 KB
eis_anoixi_09_02.pdf259.47 KB
eis_anoixi_09_03.pdf124.28 KB
eis_anoixi_09_04.pdf238.13 KB
eis_anoixi_09_05.pdf237.31 KB
apof_anoixi_2011_033.pdf276.04 KB
apof_anoixi_2011_034.pdf277.18 KB
apof_anoixi_2011_035.pdf280.31 KB
apof_anoixi_2011_036.pdf284.01 KB
apof_anoixi_2011_037.pdf278.63 KB
apof_anoixi_2011_038.pdf277.15 KB