Προμήθεια συστημάτων παλετοφόρων ραφιών σε συμβατική διάταξη, ραφιών μέσων φορτίων για την οργάνωση της αποθήκης και παλετοφόρου οριζόντιας μεταφοράς φορτίου