Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα τοποθετηθεί και θα λειτουργήσει μηχάνημα θρυμματισμού κλαδιών.

Σχετικά έγγραφα: