Συγκρότηση κλιμακίων για την καταγραφή ζημιών από την πλημμύρα της 7ης Ιουνίου 2016

Συγκροτούμε κλιμάκια καταγραφής των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Ιουνίου 2016 αποτελούμενα από μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Απόφαση Δημάρχου69.17 KB