Ματαίωση πρόχειρου διαγωνισμού για τη «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Μικροαντικειμένων Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων»

Σύμφωνα με την 142/24-5-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και ύστερα από την υποβολή ενστάσεως κατά των όρων διακήρυξης της εν θέματι προμήθειας , η οποία έγινε δεκτή εν μέρη , ματαιώνεται ο προγραμματισμένος διαγωνισμός για τις 27-5-2016.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του νέου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Μικροαντικειμένων Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων». , θα προκηρυχθεί με νέα απόφαση Δημάρχου η οποία θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στα πλαίσια του Προγράμματος Διαύγεια.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Ανακοίνωση143.22 KB