7η συνεδρίαση ΔΣ 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 17 Μαΐου 2016, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση79.1 KB
Θέμα 1ο43.5 KB
Θέμα 2ο47.14 KB
Θέμα 3ο83.93 KB
Θέμα 4ο61.51 KB
Θέμα 5ο84.75 KB
Θέμα 6ο64.61 KB
Συν. 6ου Θέματος2.12 MB
Θέμα 7ο74.61 KB
1ο Συν. 7ου Θέματος669.91 KB
2ο Συν. 7ου Θέματος728.06 KB
Θέμα 8ο55.37 KB
Συν. 8ου Θέματος170.19 KB
Θέμα 9ο55.41 KB
Συν. 9ου Θέματος76.53 KB
Θέμα 10ο42.5 KB
Συν. 10ου Θέματος49.71 KB
Θέμα 11ο58.74 KB
1ο Συν. 11ου Θέματος1.34 MB
2ο Συν. 11ου Θέματος222.29 KB
Θέμα 12ο44.74 KB
Θέμα 13ο46.34 KB
Θέμα 14ο233.27 KB
Απόφαση 1ου θέματος ΕΗΔ105.21 KB
Απόφαση 1ου θέματος106.88 KB
Απόφαση 2ου θέματος111.57 KB
Απόφαση 3ου θέματος53.6 KB
Απόφαση 4ου θέματος63.79 KB
Απόφαση 5ου θέματος107.08 KB
Απόφαση 6ου θέματος111.21 KB
Απόφαση 7ου θέματος68.95 KB
Απόφαση 8ου θέματος58.43 KB
Απόφαση 9ου θέματος56.91 KB
Απόφαση 10ου θέματος149.22 KB
Απόφαση 11ου θέματος108.17 KB
Απόφαση 12ου θέματος58.15 KB
Απόφαση 13ου θέματος61.22 KB
Απόφαση 14ου θέματος244.06 KB