ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ"

Ο Δήμος Διονύσου, διακηρύσσει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ» προϋπολογισμού Δαπάνης 150.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 23 %).

Συνημμένα
1. Περίληψη διακήρυξης,
2. Διακήρυξη,
3. Τεχνική έκθεση,
4. Προϋπολογισμός,
5. Τιμολόγιο,
6. ΕΣΥ

AttachmentSize
Περίληψη Αντιστήριξη Εργασίας101.68 KB
Διακήρυξη Αντιστήριξη Εργασίας268.69 KB
Τεχνική Έκθεση Αντιστήριξη Εργασίας58.56 KB
Προϋπολογισμός Αντιστήριξη Εργασίας58.99 KB
Τιμολόγιο Αντιστήριξη Εργασίας181.84 KB
Ε.Σ.Υ. Αντιστήριξη Εργασίας175.66 KB