Παροχή πολιτιστικών ,καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία των τμημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ. Διονύσου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ο «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ
π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με
ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία,
για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο
την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:
«Παροχή πολιτιστικών ,καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την
λειτουργία των τμημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ.
Διονύσου»
συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 187.808,7 € (συμπ/νου ΦΠΑ)
και καλεί τους ενδιαφερόμενους
να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού.

AttachmentSize
Προκήρυξη566.83 KB