10η συνεδρίαση ΔΚ Διονύσου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διόνυσος,2-6-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ:231
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρα 50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς: 1.Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου
κ.κ.
1) Αναστάσιο Μπάση του Ιωάννη
2) Γεώργιο Πατσαλιά (Δανέζη)
3)Αναστάσιο Μπάση του Μιχαήλ
4) Νικόλαο Αντάπαση
Κοινοποίηση:
1) Τοπική Αντιδήμαρχο κ.Θ.Σαραντάκη
2) Πίνακα Ανακοινώσεων

H πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 88 παρ.2 «Σύγκληση του Συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» το άρθρο 83 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» καλεί τους Συμβούλους του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σε συνεδρίαση στις 8 Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου για τη συζήτηση και υποβολή προτάσεων στα παρακάτω θέματα:
1ο Θέμα (εκτός ημερησίας διατάξεως) « Αγορά του οικογενειακού τάφου 090 από τον κ.Γεώργιο Ρόη»
Απόφαση
Θέμα 1ο:Τροποποίηση της Ρ.Γ-Ο.Γ επίτ ης οδού Σολωμού μεταξύ των Ο.Τ. 45-46 του ρυμοτομικού σχεδίου «Ν.Αιολίς» της Δ.Κ Διονύσου
Απόφαση
Θέμα 2ο : Μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα
Απόφαση
Θέμα 3ο : Κινηματογράφος
Απόφαση
Θέμα 4ο : Εντευκτήριο
Απόφαση
Θέμα5ο:Αίτημα κ. Νίκου Παπακίτσου για την τοποθέτηση ιστού φωτισμού επί
της οδού Κωνσταντινουπόλεως 75
Απόφαση
Θέμα 6ο : Εγγραφο αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την αίτηση
εταιρείας «ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»
Απόφαση
Θέμα 7ο :Αίτησεις για υδροδότηση α) του Ι.Καράογλου στο οκόπεδο Κάδμου και
Γαίας (Σεμέλη) β) του Α.Φραγκή για το ακινητό του επί της οδού
Καποδιστρίου 13 γ) κ.Α.Χειλάκος για το ακινήτό του επί της οδού
Ραγκαβή 18
Απόφαση
Θέμα 8ο :Αίτημα προέδρου εκκλησιαστικού συμβουλίου Αγίου Διονυσίου.
Θέμα 9ο:Αιτήσεις των κκ. Μακροδημήτρη Δημήτριου και της Γιδά Ειρήνης
για παρατάσεις ενταφιασμού
Απόφαση

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου

Ιωάννα Κακούρη

AttachmentSize
apof_dion_2011_28.pdf105.36 KB
apof_dion_2011_29.pdf111.29 KB
apof_dion_2011_30.pdf110.74 KB
apof_dion_2011_31.pdf108.59 KB
apof_dion_2011_32.pdf105.99 KB
apof_dion_2011_33.pdf106.69 KB
apof_dion_2011_34.pdf110.31 KB
apof_dion_2011_35.pdf108.94 KB
apof_dion_2011_36.pdf106.2 KB