2η συνεδρίαση ΔΕ Διονύσου 2016

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Δευτέρα , 15 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα και ώρα 09:30 π.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση151.39 KB
Απόφαση 1ου Θέματος157.76 KB
Απόφαση 2ου Θέματος290.67 KB
Απόφαση 3ου Θέματος290.56 KB
Απόφαση 4ου Θέματος293.02 KB
Απόφαση 5ου Θέματος292.52 KB
Απόφαση 6ου Θέματος295.59 KB