Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Διονύσου 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
 ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2016

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 86.632,13 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 13%

Επισυνάπτεται η διακήρυξη     

AttachmentSize
Διακήρυξη412.06 KB