ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Διαμόρφωση χώρων γραφείων σε αίθουσα του κεντρικού Δημαρχείου Διονύσου»

Διευκρινίζεται ότι για το σύστημα θέρμανσης – ψύξης – αερισμού που πρόκειται να εγκατασταθεί στον υπόψη χώρο,
έχει τεθεί εκ παραδρομής ως δυναμικότητα η τιμή των 15.000 btu αντί της ορθής ισχύος των 15.000 W.
Ως εκ τούτου κατά τη σύνταξη της προσφοράς των διαγωνιζομένων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
ότι η κλιματιστική μονάδα θα είναι ισχύος 15Κ
W
 

AttachmentSize
Επείγουσα Ανακοίνωση48.03 KB