31η συνεδρίαση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 18:00μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου

Παρατήρηση: Το 6ο και το 7ο θέμα αποσύρθηκαν από την ημερήσια διάταξη.

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση83.25 KB
Θέμα 1ο188.15 KB
Θέμα 2ο74.88 KB
Συνημμένο 2ου θέματος3.63 MB
Θέμα 3ο74.12 KB
Συνημμένο 3ου θέματος6.11 MB
Θέμα 4ο70.76 KB
Συνημμένο 4ου θέματος3.29 MB
Θέμα 5ο54.23 KB
Θέμα 6ο89.73 KB
Θέμα 7ο107.78 KB
Θέμα 8ο56.99 KB
1o Συνημμένο 8ου θέματος31.62 KB
2o Συνημμένο 8ου θέματος144.14 KB
Θέμα 9ο58.49 KB
1ο Συνημμένο 9ου θέματος1.85 MB
2o Συνημμένο 9ου θέματος88.92 KB
Θέμα 10ο60.57 KB
Συνημμένο 10ου θέματος70.16 KB
Απόφαση 1ου θέματος136.49 KB
Απόφαση 2ου θέματος64.21 KB
Απόφαση 3ου θέματος64.19 KB
Απόφαση 4ου θέματος62.08 KB
Απόφαση 5ου θέματος123.46 KB
Απόφαση 8ου θέματος192.93 KB
Απόφαση 9ου θέματος323.76 KB
Απόφαση 10ου θέματος118.86 KB