5η συνεδρίαση ΕΠΖ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 09/06/2011..
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 12831
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Αριθμός Συνεδρίασης: (5)2011
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01
Τηλ.:2132140.110
Πληροφορίες:κ.Λιάλιαρη

Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..05η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρου 74 του ν. 3852/2010 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στην Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου αρ.01, την ..15.. Ιουνίου 2011.. ημέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..18:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ1Ο: Λήψη απόφασης παράτασης αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης εργασιών για ένα (1) ακόμη χρόνο στο πρώην Ο.Τ. 32 του ακυρωθέντος ρυμοτομικού σχεδίου της Πολεοδομικής ενότητας 1».
Απόφαση
ΘΕΜΑ 2Ο : Κοπή πεύκου επί του ρείθρου της Λ.Μαραθώνος.
Απόφαση
ΘΕΜΑ 3Ο : Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της Οικοδομικής Γραμμής στο οικόπεδο του 1ου Δημοτικού Σχολείου (Ο.Τ. 31) Δημ.Κοινότητας Κρυονερίου.
Απόφαση
ΘΕΜΑ 4Ο : Αιτήματα ηλεκτροδότησης ακινήτων.
Απόφαση

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ροΐδης Αθανάσιος
Αντιδήμαρχος

AttachmentSize
apof_epz_2011_05.pdf69.78 KB
apof_epz_2011_06.pdf65.04 KB
apof_epz_2011_07.pdf67.08 KB
apof_epz_2011_08.pdf70.09 KB