ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου ISO 9001:2015- ΕΛΟΤ 1429 : 2008

Σχετικά έγγραφα: