24η πρόσκληση ΔΣ 2015

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τρίτη, 17η του μηνός Νοεμβρίου 2015, ώρα 18:00 μ.μ. στο Π.Π.Κ. Αγ. Στεφάνου

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση78 KB
Θέμα 1ο69.3 KB
Συνημμένο 1ου θέματος14.6 KB
Θέμα 2ο40.39 KB
Συνημμένο 2ου θέματος71.17 KB
Θέμα 3ο71.33 KB
Συνημμένο 3ου θέματος73.61 KB
Θέμα 4ο72.17 KB
Θέμα 5ο280.52 KB
Θέμα 6ο192.35 KB
1ο Συνημμένο 6ου θέματος1.61 MB
2ο Συνημμένο 6ου θέματος211.46 KB
3ο Συνημμένο 6ου θέματος164.7 KB