8η συνεδρίαση ΔΣ Διονύσου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διόνυσος, 13-4-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 187
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ.Δ/ση:Πλαστήρα 50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς: 1.Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου
κ.κ. 1) Αναστάσιο Μπάση του Ιωάννη
2) Γεώργιο Πατσαλιά (Δανέζη)
3)Αναστάσιο Μπάση του Μιχαήλ
4) Νικόλαο Αντάπαση

Κοινοποίηση:
1) Τοπική Αντιδήμαρχο κ.Θ.Σαραντάκη
2) Πίνακα Ανακοινώσεων

H πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 88 παρ.2 «Σύγκληση του Συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» το άρθρο 83 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» καλεί τους Συμβούλους του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σε συνεδρίαση στις 15 Απριλίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου για τη συζήτηση και υποβολή προτάσεων στα παρακάτω θέματα:

1)Επιστολή εθελοντών και συζήτηση για την κατάσταση και ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών
Απόφαση
2)Πρωτομαγιά στο χώρο των Διονυσίων
Απόφαση
3) Πρόταση για προμήθεια –κατασκευή ειδικών σχαρών που έχουν αφαιρεθεί από φρεάτια σε Σεμέλη, Ραπεντώσα, Αναγέννηση κλπ
Απόφαση
4) Πρόταση για ανάθεση έργου εύρυθμης λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρονικής επιγραφής
Απόφαση
5)Επιστολή κ.Γ.Τσεκλένη
6)Αιτήματα των κκ Μ.Μανώλη, Α.Δουλιώτη, Δ.Μακροδημήτρη, Κ.Καρμίρη για ετήσιες παρατάσεις ταφής (μετά την παρέλευση επταετίας)
Απόφαση
7)Συζήτηση για τα ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2011
Απόφαση

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου

Ιωάννα Κακούρη

AttachmentSize
apof_dion_2011_15.pdf264.79 KB
apof_dion_2011_16.pdf260.81 KB
apof_dion_2011_17.pdf259.82 KB
apof_dion_2011_18.pdf259.33 KB
apof_dion_2011_19.pdf260.56 KB
apof_dion_2011_20.pdf260.54 KB