4η συνεδρίαση ΕΠΖ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος .. 31/03/2011..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: …7981 ...
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Αριθμός Συνεδρίασης: (4)2011
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01
Τηλ.:210-8131.332

Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..04η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρου 74 του ν. 3852/2010 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στην Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου αρ.01, την ..4η.. Απριλίου 2011.. ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..13:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1Ο : «Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Διονύσου».
Απόφαση

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ροΐδης Αθανάσιος
Αντιδήμαρχος

AttachmentSize
apof_epz_2011_04.pdf49.62 KB