"Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων Δημοτικού Αθλητισμού του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ. Διονύσου συνολικού προϋπολογισμού 98.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)

Ο «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία,
για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:
«Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων Δημοτικού
Αθλητισμού του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ. Διονύσου»
συνολικής προεκτιμούμενης αμοιβής 98.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)
και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού.

AttachmentSize
Διακήρυξη365.32 KB