Αποτελέσματα αιτήσεων ΤΕΒΑ - Υποβολή Ενστάσεων

Ο Δήμος Διονύσου, εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, ενημερώνει τους πολίτες οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας ή /και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) ότι ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των αιτήσεων και ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των ωφελουμένων.

Οι ωφελούμενοι μπορούν με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, να ενημερώνονται αν εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν (δείτε συνημμένο έγγραφο). Το σύνολο των αποτελεσμάτων ανακοινώνεται στο γενικό πίνακα ο οποίος βρίσκεται στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01), στους πίνακες ανακοινώσεων όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Διόνυσου (www.dionysos.gr).

Στη συνέχεια, εφόσον η αίτησή τους απορρίφθηκε, οι αιτούμενοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015.

Οι κάτοικοι του Δήμου Διονύσου μπορούν να υποβάλουν συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης, μαζί με τα δικαιολογητικά τα οποία κρίνουν απαραίτητο, από τις 21 έως και τις 27 Οκτωβρίου 2015, κατά τις ώρες 09:00- 14:30, στο Δημαρχείο Διονύσου στον Άγιο Στέφανο και στους αρμοδίους υπαλλήλους κ. Κυριακούλη Ελευθερία (τηλ. 2132030639), κ. Καψούρου Όλγα (τηλ.2132030665) και κ. Καρακάση Αναστασία (τηλ. 2132030618).

Οι πολίτες των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε έχουν ήδη ενημερωθεί τηλεφωνικά από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Από τις συνολικά 162 αιτήσεις στο Δήμο Διονύσου, εγκρίθηκαν οι 117 και απορρίφθηκαν οι 45.