Μερική τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 507 Ζηρίνειο – Ροδόπολη – Σταμάτα

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την ασφάλεια του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ προχώρησε εκ νέου στη μερική τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 507 Ζηρίνειο – Ροδόπολη – Σταμάτα προς την αφετηρία, σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο που είχε υποβληθεί από το Δήμο Διονύσου.

Διαδρομή γραμμής 507 προς αφετηρία: Από Ροδοπόλεως, αριστερά Αγ. Ιωάννου, αριστερά Κολοκοτρώνη, αριστερά 25ης Μαρτίου, συνέχεια ως έχει.

Ίδρυση στάσεων:

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΣ650015 επί της οδού Αγ. Ιωάννου, μεταξύ της Λ. Ροδοπόλεως και της οδού Κολοκοτρώνη, στην μεσοτοιχία των αρ. 26 και 28, σε απόσταση περίπου 70 μ. από τη συμβολή της οδού Αγ. Ιωάννου με τη Λ. Ροδοπόλεως. Απόσταση από προηγούμενη στάση (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΣ650010) 320 μ. Απόσταση από επόμενη στάση (ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΣ650014) 256 μ.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΣ650014 επί της οδού Κολοκοτρώνη, μεταξύ των οδών Αγ. Ιωάννου και 25ης Μαρτίου, στο ύψος του αρ. 2, σε απόσταση περίπου 45 μ. από τη συμβολή με την οδό Αγ. Ιωάννου. Απόσταση από προηγούμενη στάση (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΣ650015) 256 μ. Απόσταση από επόμενη στάση (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΣ650011) 280 μ.

Επανιδρύεται η στάση ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΣ650011, στη θέση στην οποία βρισκόταν πριν την προηγούμενη τροποποίηση της διαδρομής.
Αλληλουχία στάσεων προς Αφετηρία: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΡΑΥΛΟΥ.

Το μήκος της διαδρομής δεν μεταβάλλεται.