Πρόγραμμα ψηφοφορίας για την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Επισυνάπτεται έγγραφο με όλα τα εκλογικά τμήματα και όλους τους υποψηφίους των συνδυασμών, για τις εθνικές εκλογές της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ώρα έναρξης της ψηφοφορίας ορίζεται η 7:00 και ώρα λήξης η 19:00.