Νέα ημερομηνία συνάντησης με θέμα το Κοινωνικό Σπουδαστήριο Δήμου Διονύσου 2015-16

Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εκπροσώπων των φροντιστηριακών οργανισμών, η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 16/9/2015 συνάντηση μετατίθεται για την Παρασκευή 18/9 στις 11:30 π.μ. στο Δημαρχείο (Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29, Άγ. Στέφανος).

Οι Αντιδήμαρχοι
Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Hλίας Υφαντής
Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Βασίλειος Κοκμοτός