Ανακοίνωση των Σχολικών Επιτροπών Δήμου Διονύσου σχετικά με το θέμα καθαρισμού των σχολικών μονάδων

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις προσλήψεις καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου καθώς και τις απορρέουσες από αυτό αρμοδιότητες των σχολικών επιτροπών αποσαφηνίζουν με ανακοίνωσή τους οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου.

Η ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο έγγραφο.