Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και εργασίας στα Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης & Ψυχαγωγίας και Δημοτικού Αθλητισμού του Δήμου Διονύσου

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 3 μ.μ., η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν αλλά και να απασχοληθούν τόσο στα Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης & Ψυχαγωγίας για παιδιά του Δημοτικού Σχολείου όσο και στα Προγράμματα Δημοτικού Αθλητισμού του Δήμου Διονύσου.

Οι αιτήσεις συμμετοχής και απασχόλησης στα προγράμματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου.

Για περισσότερες πληροφορίες λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή 2132030621.