Ανακοίνωση

Μία επιπλέον ειδικότητα, αυτή του επικουρικού προσωπικού - γενικών καθηκόντων, έχει προστεθεί στη δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Δήμος Διονύσου σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στις Δράσεις Δημιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας Παιδιών, Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού της περιόδου 2015-16.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την ειδική φόρμα μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015, στις 15:00.

Η ειδική φόρμα βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.dionysos.gr/?q=node/4214