Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για το πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης & Ψυχαγωγίας για τα Παιδιά του Δημοτικού

Ο Δήμος Διονύσου διοργανώνει για πρώτη φορά καθημερινό πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας για παιδιά του Δημοτικού Σχολείου, με σκοπό την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών και την ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών τους δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες 6-12 ετών που χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η 1η ομάδα περιλαμβάνει παιδιά της Α’, Β’ & Γ’ Δημοτικού και η 2η ομάδα παιδιά της Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού. Το καθημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ζώνες δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας, η καθεμιά από τις οποίες έχει διάρκεια 1,5 ώρας {Α’ Ζώνη και Β’ Ζώνη}.

Η δημιουργική απασχόληση αφορά σε παιχνίδια σκέψης - κρίσης, λέσχη βιβλίου, ομάδες συζήτησης, εικαστικά, κατασκευές, μουσικοκινητική, χορό και σε θεατρικό παιχνίδι, με κατανεμημένες τις δραστηριότητες στις μέρες της εβδομάδας. Ανάμεσα στις δύο ζώνες παρεμβάλλεται διάλειμμα μισής ώρας.

Για την συμμετοχή των παιδιών σας στο πρόγραμμα έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε: - Καθημερινή συμμετοχή στο συνολικό πρόγραμμα, που αφορά και στις δύο ζώνες. - Συστηματική συμμετοχή σε συγκεκριμένη/ες δραστηριότητα/ες. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα περιστασιακής συμμετοχής όταν, σε έκτακτες περιπτώσεις, οι γονείς – κηδεμόνες έχουν την ανάγκη της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Η περιστασιακή συμμετοχή, για την διευκόλυνση των δημοτών, αφορά και σε παιδιά του Νηπιαγωγείου.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε 7 Δημοτικά Σχολεία (ένα σε κάθε δημοτική κοινότητα). Το ωράριο λειτουργίας είναι Δευτέρα – Παρασκευή (16:30 – 20:00) και θα διαρκέσει από το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 έως τις 15 Ιουνίου 2016. Το κόστος εγγραφής – συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι 10€ (ανά παιδί) για τους κατόχους της δωρεάν Κάρτας Δημότη, και 5€ (ανά παιδί) για παιδιά τριτέκνων ή πολυτέκνων οικογενειών, κατόχων -επίσης- της δωρεάν Κάρτας Δημότη. Για όσους δεν επιθυμούν να εκδώσουν Κάρτα Δημότη, το κόστος ανέρχεται σε 20€ (ανά παιδί) και σε 10€ (ανά παιδί) για παιδιά τριτέκνων ή πολυτέκνων οικογενειών.

Το κόστος εγγραφής – συμμετοχής καταβάλλεται αφού επιλεγεί το παιδί και είναι ανταποδοτικό με την μορφή αγαθών ή υπηρεσιών. Σε περίπτωση που αδυνατείτε ή δεν επιθυμείτε να καταβάλετε το κόστος εγγραφής – συμμετοχής μπορείτε να το δηλώσετε κατά την υποβολή της αίτησης και να απαλλαγείτε από την σχετική υποχρέωση.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.dionysos.gr/?q=node/4209 από την Πέμπτη 27 Αυγούστου έως και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 15:00. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να απευθύνονται στις Δημοτικές Ενότητες, στα ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου και Δροσιάς και στο Δημαρχείο Διονύσου.

Για τη συνεχή ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων, λειτουργούν η τηλεφωνική γραμμή 213 20 30 621 (09:00 – 14:00 καθημερινά), το email summercamp2015@dionysos.gr και η σελίδα του κοινωνικού δικτύου Facebook SummerCamp 2015 Δήμου Διονύσου.

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι πολύτιμες οι παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας για τη διαμόρφωση της νέας δομής. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η κάλυψη των πραγματικών αναγκών των παιδιών και των οικογενειών τους. Θέματα όπως το ωράριο του προγράμματος καθώς και εάν αυτό είναι δυνατό να επεκταθεί κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, θα εξεταστούν.

Για τη Διοικητική – Οργανωτική Ομάδα του Προγράμματος
Ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ηλίας Υφαντής