«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ316.07 KB
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ160.14 KB
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ212.01 KB
ΓΣΥ_ΤΥ562.16 KB
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΤΥ388.21 KB
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΤΥ198.23 KB
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΤΥ454.71 KB