Δρομολόγια λεωφορείων Δήμου Διονύσου προς Ε.Μ.Π. και Ε.Κ.Π.Α

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 ξεκινούν τα δρομολόγια των λεωφορείων, από το
Διόνυσο προς την Πολυτεχνειούπολη και την Πανεπιστημιούπολη, που σχεδίασε
η Αντιδημαρχία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης για την εξυπηρέτηση
των φοιτητών της πόλης.

Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με βάση το συνημμένο σχεδιάγραμμα
στάσεων και ωρών τις εργάσιμες ημέρες εκτός των περιόδων και των ημερών
που τα Α.Ε.Ι. αργούν.