Συμμετοχή στην Απογραφή πληθυσμού και Κτιρίων ως απογραφέας

Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην Απογραφή κτιρίων και πληθυσμού 2011 πατήστε εδώ