Απόρριψη Ογκωδών Αντικειμένων

Αρμόδια για τον συντονισμό των εργασιών αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων είναι η Αντιδήμαρχος καθαριότητας κα. Μαίρη Λυμπεροπούλου (τηλ. 213 2139936).