Πρόσκληση για την προμήθεια ειδών και εξοπλισμού υπηρεσίας πρασίνου.