5η συνεδρίαση ΔΚ Άνοιξης 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ
Οδός Κανάρη αρ.3
τηλ.2132139800, 210814021, 2108140286 ΦΑΞ:2108142421

Άνοιξη 3/3/2011
Αρ. πρωτ.: 31
Συνεδρίαση:5η

Προς: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης
κ. κ.: 1. Τσιλιγκίρη Μιχάλη
2. Μανώλογλου Χρύσα
3. Ζώτου Βασιλική
4. Σοφούλη Ευαγγελία
Κοιν: 1. Γραμματέα Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
2.Τοπικό Αντιδήμαρχο κο Σπηλιώτη Σπύρο
3. Πίνακα ανακοινώσεων με αποδεικτικό.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 88 §1 & 2 του Ν. 3852/2010 «Σύγκλιση του συμβουλίου τοπικής και δημοτικής κοινότητας» καλεί τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης στην συνεδρίαση που θα γίνει στις 8/3/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στο δημοτικό γραφείο Άνοιξης Κανάρη 3, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Προώθηση ενστάσεων πολεοδομικής μελέτης.
Απόφαση
2. Προέγκριση καταστήματος «ΚΑΦΕ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» του Πάζιου Δημοσθένη
Απόφαση ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
3. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Διονύσου
Απόφαση

Απόφαση 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
Απόφαση 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ Δ. Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ

AttachmentSize
apof_anoixi_2011_011.pdf376.62 KB
apof_anoixi_2011_009.pdf376.28 KB
apof_anoixi_2011_010.pdf372.19 KB
apof_anoixi_2011_012.pdf361.96 KB
apof_anoixi_2011_013.pdf363.93 KB