Προσφορά για τη συντήρηση, αναγόμωση, αντικατάσταση πυροσβεστήρων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου

Η «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου»  καλεί όποιον/όποια ενδιαφέρεται να παράσχει προσφορά για τη συντήρηση, αναγόμωση, αντικατάσταση πυροσβεστήρων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου .

Η υποβολή των σφραγισμένων προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της άνω Σχολικής Επιτροπής στην Άνοιξη, οδός Κανάρη αρ. 3, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 .

 

Η  Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Αικατερίνη Γκιζελή

 

επισυνάπτονται :

πίνακας 1

πίνακας 2

AttachmentSize
Πίνακας 126.49 KB
Πίνακας 237.9 KB