Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σίτιση των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών

Προθεσμία κατάθεσης προσφορών ως την Τρίτη 20/1 13:00