Αποφάσεις Δημάρχου

Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση τριών προκατασκευασμένων αιθουσών και δύο αιθουσών υγιεινής ελαφρού τύπου σε σχολεία του Δήμου

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους

Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας χώρου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Κρυονερίου

Ορισμός προϊσταμένων και καθορισμός αρμοδιοτήτων στα Τμήματα της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

Παραπομπή του μονίμου Υπαλλήλου του Δήμου, Ανδρεαδάκη Εμμανυσήλ του Χαραλάμπους. κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Γ’, στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ως αμέσως ανώτερο αυτού πειθαρχικώς προιστάμενο

Μετάβίβαση σειράς αρμοδιοτήτων στους προέδρους των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων (Αρ. αποφ. 1144/2011)

Διορισμός Δ. Παραρά ως ειδικού συμβούλου (Αρ. αποφ. 633/2011)

Ορισμός υπευθύνου για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (Αρ. αποφ. 379/2011)

Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων (Αρ. αποφ. 257/2011)

Εξουσιοδότηση υπογραφών Δημοτικών Κοινοτήτων (Αρ. αποφ. 254/2011)

Εξουσιοδότηση γνησίων υπογραφής Δημοτικών Κοινοτήτων (Αρ. αποφ. 253/2011)

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους (Αρ. αποφ. 231/2011)

Ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου 2/2011 (Αρ. αποφ. 230/2011)

Συγκρότηση επιτροπής για την σύνταξη ΟΕΥ (Αρ. αποφ. 229/2011)

Ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου 21/2011 (Αρ. αποφ. 228/2011)

Ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου 22/2011 (Αρ. αποφ. 227/2011)

Ορθή επανάληψη αποφάσεων Δημάρχου 17 και 24/2011 (Αρ. αποφ. 226/2011)

Ορισμός προϊσταμένου Τμήματος Συντήρησης και μικρών εφαρμογών (Αρ. αποφ. 225/2011)

Ορισμός προϊσταμένης τμήματος Πρασίνου και Καθαριότητας (Αρ. αποφ. 224/2011)

Ορισμός υπαλλήλων αρμοδίων για την εξυπηρέτηση αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών (Αρ. αποφ. 223/2011)

Εξουσιοδότηση υπογραφών Τμ. Μελετών κι Εφαρμογών (Αρ. αποφ. 101/2011)

Εξουσιοδότηση υπογραφών Τμ. Προμηθειών (Αρ. αποφ. 81/2011)

Εξουσιοδότηση υπογραφών Τμ. Εσόδων (Αρ. αποφ. 80/2011)

Εξουσιοδότηση υπογραφών Τμ. Λογιστηρίου (Αρ. αποφ. 79/2011)

Εξουσιοδότηση υπογραφών Τμ Ανθρώπινου Δυναμικού (Αρ. αποφ. 77/2011)

Εξουσιοδότηση υπογραφών Τμ. Δημοτικής Κατάστασης

Εξουσιοδότηση υπογραφών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Αρ. αποφ. 78/2011)

Εξουσιοδότηση υπογραφών Τεχνικής Υπηρεσίας (Αρ. αποφ. 76/2011)

Εξουσιοδότηση υπογραφών Τμ. Διοικητικής Μέριμνας (Αρ. αποφ. 75/2011)

Εξουσιοδότηση υπογραφών προϊστ. Τμ. ΚΕΠ (Αρ. αποφ. 74/2011)

Εξουσιοδότηση υπογραφών Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Αρ. αποφ. 73/2011)

Ορισμός υπευθύνων για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων "Οικονομικά στοιχεία Δήμων (Αρ. αποφ. 72/2011)

Εξουσιοδότηση γνησίων υπογραφής (Αρ. αποφ. 70/2011)

Εξουσιοδότηση υπογραφών Ταμειακής υπηρεσίας (Αρ. αποφ. 62/2011)

Διορισμός ειδικού συμβούλου(Αρ. αποφ. 56/2011)

Ορισμός αρμόδιου υπαλλήλου για την παράδοση / παραλαβή εγγράφων αδειών παραμονής αλλοδαπών (Αρ. αποφ. 54/2011)

Ορισμός προϊσταμένης τμήματος Δημοτικής Κατάστασης (Αρ. αποφ. 24/2011)

Ορισμός προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Αρ. αποφ. 23/2011)

Ορισμός προϊσταμένης τμήματος Διοικητικής Μέριμνας (Αρ. αποφ. 22/2011)

Ορισμός προϊσταμένης τμήματος Προμηθειών, Αποθηκών και Διαχείρισης Υλικού (Αρ. αποφ. 20/2011)

Ορισμός προϊσταμένης τμήματος Λογιστηρίου (Αρ. αποφ. 19/2011)

Ορισμός προϊσταμένου τμήματος Εσόδων (Αρ. αποφ. 17/2011)

Ορισμός προϊσταμένης τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού (Αρ. αποφ. 16/2011)

Ορισμός προϊσταμένου τμήματος ΚΕΠ Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Αρ. αποφ. 15/2011)

Ορισμός ελεγκτή εσόδων Ταμειακής Υπηρεσίας (Αρ. αποφ. 10/2011)

Ορισμός ελεγκτή εξόδων Ταμειακής Υπηρεσίας (Αρ. αποφ. 9/2011)

Ορισμός εισπράκτορα Ταμειακής Υπηρεσίας (Αρ. αποφ. 4/2011)

Ορισμός προϊσταμένου Ταμειακής Υπηρεσίας (Αρ. αποφ. 3/2011)

Διορισμός Αντιδημάρχων για το 2011 (Αρ. αποφ. 1/2011)

AttachmentSize
231_2011_dimarxou.pdf785.98 KB
apof_3_2011_dim.pdf506.96 KB
apof_4_2011_dim.pdf502.32 KB
apof_9_2011_dim.pdf505.91 KB
apof_10_2011_dim.pdf508.89 KB
apof_15_2011_dim.pdf526.72 KB
apof_16_2011_dim.pdf702.42 KB
apof_17_2011_dim.pdf532.41 KB
apof_19_2011_dim.pdf537.7 KB
apof_20_2011_dim.pdf528.55 KB
apof_22_2011_dim.pdf713.88 KB
apof_23_2011_dim.pdf532.67 KB
apof_24_2011_dim.pdf691.5 KB
apof_224_2011_dim.pdf706.9 KB
apof_225_2011_dim.pdf707.35 KB
apof_227_2011_dim.pdf588.6 KB
apof_228_2011_dim.pdf506.6 KB
apof_229_2011_dim.pdf426.17 KB
apof_230_2011_dim.pdf503.27 KB
apof_226_2011_dim.pdf505.39 KB
apof_dim_2011_379.pdf43.09 KB
apof_dim_2011_257.pdf461.68 KB
apof_dim_73_2011.pdf365.18 KB
apof_dim_2011_77.pdf318.75 KB
apof_dim_2011_70.pdf333.72 KB
apof_dim_2011_253.pdf372.16 KB
apof_dim_2011_ap483.pdf365.84 KB
apof_dim_2011_254.pdf372.36 KB
apof_dim_2011_75.pdf365.1 KB
apof_dim_2011_74.pdf365.73 KB
apof_dim_2011_79.pdf366.04 KB
apof_dim_2011_81.pdf365.41 KB
apof_dim_2011_76.pdf318.85 KB
apof_dim_2011_62.pdf361.85 KB
apof_dim_2011_80.pdf361.28 KB
apof_dim_2011_101.pdf365.65 KB
apof_dim_2011_78.pdf318.62 KB
apof_dim_2011_54.pdf314.28 KB
apof_dim_2011_72.pdf316.64 KB
apof_dim_2011_223.pdf316.54 KB
apof_dim_2011_633.pdf811.28 KB
apof_dim_2011_1724.pdf466.09 KB
apof_dim_2011_1775.pdf95.25 KB
apof_dim_2011_1780.pdf194.01 KB
apof_dim_2011_1718.pdf183.2 KB
apof_dim_2011_2015.pdf308.88 KB