2η συνεδρίαση ΕΠΖ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ..31/01/2011..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: …1993 ...
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Αριθμός Συνεδρίασης: (2)2011
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/νση:Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 01
Πληροφορίες: Λιάλιαρη Καλλιόπη
Τηλ.:210-8131.332

Προς: Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..02η/2011.. Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρου 74 του ν. 3852/2010 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου της οποίας είστε μέλος, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στην Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου αρ.01, την ..4η.. Φεβρουαρίου 2011.. ημέρα ..Παρασκευή. και ώρα ..15:00., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό Θέμα:

ΘΕΜΑ 1ο :Λήψη απόφασης, α)για την συμμετοχή του Δήμου στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υ.ΠΕ.Κ.Α., στον άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία και διαχείριση Υδατικών Πόρων» και β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών. Απόφαση

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ροΐδης Αθανάσιος

Πρόσκληση στην 2/2011 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

AttachmentSize
2_proskl_poiot_zois.pdf236.81 KB
apof_2_2011_epz.pdf61.03 KB