Αποτελέσματα ΣΟΧ1/2014

Πίνακες κατάταξης, προσλαμβανομένων, απορριπτέων
και συμμετεχόντων των κατηγοριών ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού , ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων – ΔΕ8 βοηθών Βρεφοκόμων- Παιδοκόμων- ΔΕ32 Μαγείρων και ΥΕ 16 προσωπικού βοηθητικών εργασιών ,
των υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2014 του ΝΠ « Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ»

AttachmentSize
Απορριπτέοι 101188.19 KB
Απορριπτέοι 102178.91 KB
Απορριπτέοι 103242.7 KB
Απορριπτέοι 104192.21 KB
Απορριπτέοι 105196.95 KB
Απορριπτέοι Χωρίς Αίτηση176.95 KB
Επιτυχόντων 101179.37 KB
Επιτυχόντων 102160.14 KB
Επιτυχόντων 103197.69 KB
Επιτυχόντων 104164.32 KB
Επιτυχόντων 105190.76 KB
Κατάταξη 101188.52 KB
Κατάταξη 102265.58 KB
Κατάταξη 103305.76 KB
Κατάταξη 104281.35 KB
Κατάταξη 105321.15 KB
Συμμετεχόντων 101195.42 KB
Συμμετεχόντων 102193.34 KB
Συμμετεχόντων 103219.31 KB
Συμμετεχόντων 104173.81 KB
Συμμετεχόντων 105235.23 KB