ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε πολίτες του Δήμου της Κοινότητας Μεταναστών που κατοικούν στον Δήμο Διονύσου για συμμετοχή σε εκλογές εκπροσώπων στο
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
(άρθρο 78 του Ν. 3852/2010-Πρόγραμμα Καλλικράτης)
( η 200/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση158.57 KB