8η συνεδρίαση ΕΠΖ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Τετάρτη 03 Ιουλίου 2013, ώρα 12.00 π.μ

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση130.21 KB
Εισήγηση 1ου θέματος169.48 KB
Εισήγηση 2ου θέματος845.51 KB
Εξώφυλλο Σχετικού 2ου θέματος407.55 KB
Σχετικό 2ου θέματος1.44 MB
Παράρτημα 2ου θέματος405.93 KB
Εισήγηση 3ου θέματος436.36 KB
Εισήγηση 4ου θέματος258.23 KB
Σχετικό 1ου θέματος5.7 MB
Σχετικό 3ου θέματος5.74 MB
Σχετικό 4ου θέματος2.86 MB
Απόφαση 27_2013529.69 KB
Απόφαση 28_2013521.55 KB
Απόφαση 29_2013558.78 KB
Απόφαση 30_2013482.84 KB