7η συνεδρίαση ΕΠΖ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Πέμπτη 06 Ιουνίου 2013, ώρα 12.00 π.μ

Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.

AttachmentSize
Πρόσκληση296.84 KB
Εισήγηση 1ου θέματος163.91 KB
Σχετικό 1ου θέματος3.99 MB
Απόφαση 23η530.05 KB
Εισήγηση 2ου θέματος463.48 KB
Απόφαση 24η859.9 KB
Εισήγηση 3ου θέματος423.23 KB
Εισήγηση Τ.Υ. 3ου θέματος384.59 KB
Σχετικό 3ου θέματος2.33 MB
Απόφαση 25η514.28 KB
Εισήγηση 4ου θέματος388.11 KB
1ο Σχετικό 4ου θέματος2.76 MB
2ο Σχετικό 4ου θέματος654.97 KB
Απόφαση 26η539.35 KB