6η συνεδρίαση ΕΠΖ 2013

Ημ/νία-Ώρα Συνεδρίασης: Tρίτη 21 Μαΐου 2013, ώρα 12.00 π.μ Πατήστε στο "attachments" παρακάτω για να δείτε τα σχετικά έγγραφα. Για το 2ο και το 3ο θέμα της 6ης συνεδρίασης της ΕΠΖ υπάρχει φάκελος στην γραμματεία της Ε.Π.Ζ., (τοπ.διαγράμματα, απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη , κλπ.) για περαιτέρω ενημέρωση.

AttachmentSize
Πρόσκληση299.3 KB
Θέμα 1ο315.22 KB
1ο Σχετικό 1ου θέματος326.08 KB
2ο Σχετικό 1ου θέματος33.82 KB
Απόφαση 1ου θέματος430.83 KB
Θέμα 2ο219.34 KB
1ο Σχετικό 2ου θέματος237.91 KB
2ο σχετ. 2ου θέματος.pdf208.17 KB
Απόφαση 2ου θέματος407.23 KB
Θέμα 3ο360.04 KB
1ο Σχετικό 3ου θεματος193.03 KB
2ο Σχετικό 3ου θεματος851.75 KB
4ο Σχετικό 3ου θεματος172.22 KB
Απόφαση 3ου θέματος406.85 KB