Ζητούνται Collections Agents

Στο πλαίσιο μελλοντικής ανάπτυξης και έργων του Τομέα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, η First Data αξιολογεί υποψηφίους για πλήρη ή μερική απασχόληση. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι οι οποίοι προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή του Αγίου Στεφάνου Αττικής.
Περιγραφή Εργασίας
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για την τηλεφωνική ενημέρωση σχετικά με καθυστερήσεις πληρωμών σε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και την ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων με τα απαραίτητα δεδομένα.
Προφίλ και Καθήκοντα Εργασίας
Διαχείριση κλήσεων με αντικείμενο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
Αποτελεσματική διαπραγμάτευση και επίτευξη στόχων σχετικά με καθυστερήσεις πληρωμών σε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες
Χρήση ηλεκτρονικού συστήματος για την παρακολούθηση και συλλογή πληροφοριών

Απαραίτητα Προσόντα
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία
Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες
Προηγούμενη αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί προσόν
Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων & εργασιακή συνέπεια
Εργασία σε βάρδιες με βάση μηνιαίο εναλλασσόμενο πρόγραμμα εργασίας
Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Απολυτήριο Λυκείου ή IEK (Επιθυμητό πτυχίο Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης)

To apply for the position please visit:
https://sjobs.brassring.com/1033/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=2509...